Nowa firma - dotacje-unijne

Dotacje unijne

nowa-firma.com.pl


Szansa na rozwiniecie swojego własnego biznesu jaką daje nam Unia Europejska jest tak duża, że grzechem byłoby nieskorzystanie z jej oferty. Jeśli również i Ty jesteś zainteresowany tym właśnie tematem, powinieneś zwrócić uwagę na szereg informacji, podczas składania swojego wniosku o dotacje unijne. Wbrew pozorom, cała dokumentacja oraz poszczególne szczeble, które należy przejść by sięgnąć po środki unijne, wcale nie jest prosta.

Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wniosek dofinansowania oraz wymagane załączniki, powinny zawierać się w co najmniej 2 egzemplarzach, zawartych w odrębnych segregatorach. Dokumentacja powinna zachowywać swój chronologiczny porządek, być spięta, podpisana a także zawierać wersję elektroniczna na płycie CD. Tak przygotowane dokumenty, wędrują przez poszczególne biurka, gdzie zostaną szczegółowo zweryfikowane. Można tu wyróżnić podstawowe etapy oceny:

1) weryfikacja wniosku pod względem formalnym

2) ocena merytoryczna

Należy zwrócić uwagę na to, że pisząc wniosek o dotacje unijne, bardzo często popełnia się szereg błędów o charakterze formalnym. Niestety, ale to właśnie one dyskwalifikują już na samym starcie w tym szczególnym maratonie. Do podstawowych przyczyn powodujących swoisty falstart, są niedopatrzenia regulaminu konkursowego. Podstawowe błędy popełnia się w:

a) Dokładnym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego, z którego chce się uzyskać środki finansowe. Opisuje on co powinno się zawrzeć starając się o dofinansowanie. To właśnie tu umieszczone są wymagane informację na temat:

- kto ma szansę uzyskania dofinansowania;

- jak duża ma być część dotacji do ogólnej kwoty całego przedsięwzięcia;

- ile środków własnych zgromadziliśmy na ten cel;

- maksymalna bądź minimalna wartość projektu;

- jaką część wartości projektu stanowi dofinansowanie (maksymalna bądź minimalna wartość);

- rodzaje projektów które posiadają realną szanse na częściowe sfinansowanie.


b) Regulamin Konkursu – przedstawia chronologicznie ułożone etapy oraz wszelkie instrukcje dotyczące rzeczywistego naboru wniosków.

3) Instrukcja wymagana do prawidłowego wypełniania podania - posiada ona wszelkie wskazówki, odnoszące się do prawidłowego wypisania wniosku dofinansowującego, oraz wymagane załączniki.

4) Wytyczne odnoszące się do objętych finansowaniem wydatków – zaświadczenie to ustala, jaki rodzaj wydatków klasyfikuje się do uzyskani dofinansowania

5) Bieżąca wykaz potrzebnych załączników – bardzo często ten rodzaj wymagań pojawia się dzień przed ukończeniem naboru składania wniosków. Warto, więc bacznie obserwować wszystkie aktualne informacje związane z działalnością komisji dotacyjnej.